Duurzaamheid

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

AllPAper b.v. besteedt zorg aan het behoud en in stand houden van een gezond milieu.

Duurzaamheid

 

Het product: De filtreer- en vloeipapieren van AllPaper bv zijn duurzame, 100% Bio Based Producten.

Grondstoffen: Van de ingekochte basispapieren trachten we zoveel mogelijk papier geproduceerd uit gecertificeerde grondstoffen te kopen. Zo is het gehele pakket -Riverside- volledig geproduceerd met FSC gecertificeerde cellulose.

Productie: Het ontstaan van afvallen beperken we door een efficiënt snijprogramma, waarbij de reststroken worden gebruikt voor de productie van kleiner formaat eindproducten. Zo worden onze papierafval tot een minimum beperkt.

Energie: Het streven is dat het gehele bedrijf aan de Marconistraat 7c te Zevenaar, vanaf 1 januari 2011 volledig wordt verwarmd met groen gas. En dat we vanaf die datum voor de aandrijving van de machines en de verlichting uitsluitend groene stroom gaan gebruiken.

De verlichting is zodanig geschakeld, dat er in 9 van de 10 gevallen maar de helft van de verlichting is ingeschakeld. Daarnaast trachten we d.m.v. good housekeeping het energie verbruik zoveel mogelijk te beperken.

Transport: Op gebied van het afleveren van de goederen beperken we, door het groeperen van de afleveringen, het aantal transport bewegingen tot maximaal 2x per week. Voor het woonwerk verkeer promoten we het fietsgebruik.

Afvallen: Verpakkingsafval wordt geminimaliseerd doordat we alle pallets, die binnen komen met de ingekochte grondstoffen, intern binnen AllPaper bv reconditioneren en weer inzetten voor het verpakken van onze eindproduct. Hierdoor wordt de belangrijkste afvalstroom in gewicht en volume voor nagenoeg 100% geëlimineerd.

Het overige afval wordt nagenoeg volledig gescheiden. Zo wordt het plastic afval -voornamelijk wikkelfolie- apart ingezameld en ingezet voor recycling. Natuurlijk wordt ook het papierafval 100% gescheiden, en als grondstof ingezet in de oud papier verwerkende industrie. Zo blijft er tenslotte maar een minimale hoeveelheid restafval over.

 

Comments are closed.